Husregler for internatet ved Bardufoss Høgtun VGS

Revidert august 2014

Å leve i et bofellesskap med mange unge mennesker er både inspirerende og krevende. Inspirerende fordi det å bo sammen over tid gir store muligheter for et rikt sosialt fellesskap, og utfordrer dine evner til å skape trivsel og hygge for alle.Krevende fordi det kaller på din evne til samarbeid og til respekt for andres egenart og behov.
Noen enkle felles kjøreregler er greit å ha, og slik ser de ut som gjelder for internatet ved Bardufoss Høgtun videregående skole.

 1. Hold hybelen din ryddig og ren. Sørg for at den blir vasket hver uke, internatpersonale inspiserer hybelen din hver 14. dag. Du skal være tilstede under inspeksjonen. Liste for inspeksjon blir hengt opp. Du må gjerne pynte litt ekstra ved å henge noe på veggene, men ta kontakt med internatpersonalet før du setter i gang.
   
 2. Mange elever har mye hjemmearbeid, og det er viktig å ta hensyn til at det er ro til dette arbeidet. Spill derfor ikke høy musikk som kan forstyrre arbeidsroen før etter kl. 1900. Hvis du brytter denne regelen, 1. gang får du advarsel, neste gang må anlegget pakkes ned.
 3. Det er ikke tillatt å ha kjæledyr på internatet. Dette av hensyn til blant annet allergikere.
 4. Skal du ha overnattingsgjester, må dette avtales med internatpersonalet.
 5. Internatpersonalet går hver morgen en runde på alle rom. Dette for å sikre at ingen syke ligger overlatt til seg selv. Det er ikke tillatt for uvedkommende å oppholde seg på internatet i skoletiden. Hver fredag fra ca. kl. 1800 og de dagene dere reiser hjem på juleferie og lignende, går internatpersonalet en runde på alle rom. Dette gjøres av hensyn til bl.a. brannfare, og er en sikkerhetskontroll.
 6. Det skal være ro på hybelen og internatområdet kl.2300. Gjester må da forlate hybelen/internatet, og ytterdørene låses. Ønsker du å være ute etter dette tidspunktet bør du varsle fra om det.
 7. Det er ikke lov å oppbevare skytevåpen eller andre våpen på hybelen,. Har du behov for oppbevaring av skytevåpen, må du ta kontakt med internatpersonalet.
 8. Det er ikke tillatt å bruke/oppbevare alkohol eller andre rusmidler på internatet, eller å vise seg der i alkoholpåvirket/rusa tilstand. Du er ansvarlig for at alkohol eller andre rusmidler ikke finnes på hybel/fellesrom. Det er heller ikke lov å ha tomflasker av alkoholholdige drikkevarer som pynt. Å være tilstede på rom hvor det nytes alkohol eller andre rusmidler oppfattes som delaktighet og anses også som brudd på reglementet. Brudd på denne regelen medfører utvisning. Gjelder også for elever over 18 år. Alkohol som blir funnet blir beslaglagt og helt ut. Ved mistanke om bruk eller oppbevaring av narkotika vil politiet bli kontaktet.
 9. Ved mistanke om brudd på reglementet har internatpersonalet rett til å inspisere rommene når eleven er tilstede. Ved mistanke om brudd på norsk lov (for eksempel ved oppbevaring av narkotiske stoffer) kan politiet foreta undersøkelser selv uten at elever er til stede.
 10. Beboerne plikter å være forsiktig med brannfarlige ting både på hybel og fellesrom.
 11. Det er ikke lov å parkere på internatets område.
 12. Hovedregelen er at beboerne reiser hjem i helgene, men dispensasjon kan gis av ulike årsaker. Hvis du ikke reiser hjem til dine foresatte bør du oppgi adressen din under fraværet. Internatet er stengt i påske- og juleferien, og når fridager til sammen gir lange ferier (høst/ vinterferie og lignende).
 13. Opphør av leieforholdet. Hvis du slutter på skolen opphører leieforholdetBrudd på husreglene kan føre til opphør av leieforholdet. Ved mistanke om brudd på leiebetingelsene kan internatpersonale bare foreta inspeksjon på hybelen når beboeren er tilstede.
 14. Brudd på disse reglene kan medføre til bortvisning. Bortvisning skal i hvert enkelt tilfelle behandles av internatleder og rektor.
 15. Det er 1.mnd gjensidig oppsigelsesfrist. Gjelder ikke ved bortvisning.
 16. Ved skade på kontakter for kabel-tv, internett og strøm, må beboer betale kostandene for reparasjon.

 

Reidun Bjørn-Bergstad  Børre Krudtå
Internatleder Rektor


                                                   

                                                                     


Alle rettigheter 2013 - Troms fylkeskommune
Fylkeshuset i Troms - Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Ansvarlig redaktør: Knut Are Mortensen
Webredaktør: Plamen Ivanov