Husk å søke om utstyrsstipend!

Husk å søke om utstyrsstipend!

Hva er utstyrsstipend? Utstyrsstipend er støtte fra Lånekassen til utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrs...

Ny portal om skoleskyss

Ny portal om skoleskyss

Alle elever i videregående skole skal, fra høsten 2014, bruke skoleskyssportalen ( skoleskyss.tromsfylke.no ) til å registrere opplysninger og sende søknad om skoleskyss.

Sommerskole og eksamen

Sommerskole og eksamen

Også til sommeren vil det bli arrangert sommerskole etterfulgt av eksamen i utvalgte fag. Av hensyn til blant annet økonomi er det bestemt at følgende skoler kan arrangere sommerskole etterfulgt av e...

Nytt skoleskysssreglement

Nytt skoleskysssreglement

Det er Fylkeskommunen som har ansvaret for skoleskyssordningen . Fylkesrådet vedtok den 24. april nytt skoleskyssreglemen t, gjeldende fra 1. august 2014, se her .

Vil du bo på internatet?

Vil du bo på internatet?

Ønsker du å ha hybel på internatet neste år? Husk at søknadsfristen er 1. mai 2014. Søknadsskjema, priser og regler finner du her .

Mer læring med spill

Mer læring med spill

Lærerne ved Elektro avdelinga har revolusjonert undervisningen ved bruk av spillet Kahoot . Konseptet er enkelt, men utrolig fengende og innovativt.

Informasjon om søking til videregående opplæring

Informasjon om søking til videregående opplæring

Søkerweb er åpen fra og med 06.01.2014 til og med 03.03.2014

Forsøk med én eller to karakterer i norsk

Forsøk med én eller to karakterer i norsk

Utdanningsdirektoratet har behandlet og godkjent Bardufoss Høgtun VGS som forsøksskole med én karakter i norsk for Vg1 Studiespesialiserende og Idrett inneværende skoleår.


Alle rettigheter 2013 - Troms fylkeskommune
Fylkeshuset i Troms - Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Ansvarlig redaktør: Knut Are Mortensen
Webredaktør: Plamen Ivanov