Bjørnulf best i 1. og 2. runde i Fysikk-OL

Bjørnulf best i 1. og 2. runde i Fysikk-OL

Eleven fra 13 STA gjorde det svært godt og vant også 2. runde i fysikk OL og med dette økte sjansene sine til en tur til finalen i Mumbai, India.)På bildet: Bjørnulf i midten, sammen med stolte klass...

TIMSS Advanced 2015

TIMSS Advanced 2015

Vår skole er trukket ut til å delta i den internasjonale undersøkelsen i Trends in International Mathematics and Science Study i fagene Matematikk R2 og/eller Fysikk 2.

HP tilbakekaller strømkabler

HP tilbakekaller strømkabler

HP tilbakekaller strømkabler som er solgt i tidsrommet september 2010- tom. juni 2012 i Norge.

Nasjonale kartleggingsprøver

Nasjonale kartleggingsprøver

Nasjonale kartleggingsprøver blir gjennomført i løpet av september og er obligatorisk for alle VG1 elever. Les mer på lenkene iunder:

Byggfagelevene på tur

Byggfagelevene på tur

Elevene på Bygg og Anlegg har vært ute og besøkt anlegg for å bli kjent med bransjen og yrkesveien de har valgt.

Står du uten læreplass: Meld deg på læreplasskurs!

Står du uten læreplass: Meld deg på læreplasskurs!

Dersom du har søkt læreplass men fortsatt står uten tilbud, må du melde deg på læreplasskurs.

Årets elev-pc 2014/2015

Årets elev-pc 2014/2015

Ny elev i videregående skole til høsten? Her får du informasjon om PC-ordningen!

Skolestart 2014/2015

Skolestart 2014/2015

Velkommen til skolestart tirsdag 19. august! Oppmøtetidspunkt varierer avhengig av hviket skoleår du starter på og skolested. Her kan du lese hvor og når du møter første skoledag.

Husk å søke om utstyrsstipend!

Husk å søke om utstyrsstipend!

Hva er utstyrsstipend? Utstyrsstipend er støtte fra Lånekassen til utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrs...

Ny portal om skoleskyss

Ny portal om skoleskyss

Alle elever i videregående skole skal, fra høsten 2014, bruke skoleskyssportalen ( skoleskyss.tromsfylke.no ) til å registrere opplysninger og sende søknad om skoleskyss.

Sommerskole og eksamen

Sommerskole og eksamen

Også til sommeren vil det bli arrangert sommerskole etterfulgt av eksamen i utvalgte fag. Av hensyn til blant annet økonomi er det bestemt at følgende skoler kan arrangere sommerskole etterfulgt av e...

Nytt skoleskysssreglement

Nytt skoleskysssreglement

Det er Fylkeskommunen som har ansvaret for skoleskyssordningen . Fylkesrådet vedtok den 24. april nytt skoleskyssreglemen t, gjeldende fra 1. august 2014, se her .


Alle rettigheter 2013 - Troms fylkeskommune
Fylkeshuset i Troms - Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Ansvarlig redaktør: Knut Are Mortensen
Webredaktør: Plamen Ivanov