Nasjonale kartleggingsprøver

Nasjonale kartleggingsprøver

Nasjonale kartleggingsprøver blir gjennomført i løpet av september og er obligatorisk for alle VG1 elever. Les mer på lenkene iunder:

Byggfagelevene på tur

Byggfagelevene på tur

Elevene på Bygg og Anlegg har vært ute og besøkt anlegg for å bli kjent med bransjen og yrkesveien de har valgt.

Står du uten læreplass: Meld deg på læreplasskurs!

Står du uten læreplass: Meld deg på læreplasskurs!

Dersom du har søkt læreplass men fortsatt står uten tilbud, må du melde deg på læreplasskurs.

Årets elev-pc 2014/2015

Årets elev-pc 2014/2015

Ny elev i videregående skole til høsten? Her får du informasjon om PC-ordningen!

Skolestart 2014/2015

Skolestart 2014/2015

Velkommen til skolestart tirsdag 19. august! Oppmøtetidspunkt varierer avhengig av hviket skoleår du starter på og skolested. Her kan du lese hvor og når du møter første skoledag.

Husk å søke om utstyrsstipend!

Husk å søke om utstyrsstipend!

Hva er utstyrsstipend? Utstyrsstipend er støtte fra Lånekassen til utstyr som du trenger i opplæringen, for eksempel kalkulator, kokkeklær eller idrettsutstyr. Alle elever med ungdomsrett får utstyrs...

Ny portal om skoleskyss

Ny portal om skoleskyss

Alle elever i videregående skole skal, fra høsten 2014, bruke skoleskyssportalen ( skoleskyss.tromsfylke.no ) til å registrere opplysninger og sende søknad om skoleskyss.

Sommerskole og eksamen

Sommerskole og eksamen

Også til sommeren vil det bli arrangert sommerskole etterfulgt av eksamen i utvalgte fag. Av hensyn til blant annet økonomi er det bestemt at følgende skoler kan arrangere sommerskole etterfulgt av e...


Alle rettigheter 2013 - Troms fylkeskommune
Fylkeshuset i Troms - Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Ansvarlig redaktør: Knut Are Mortensen
Webredaktør: Plamen Ivanov